De bands zijn bij Rob in de leer, daar waar het gaat om bandrepetitie facetten. Hoe repeteer je, hoe is de voorbereiding, hoe klinkt het samen?, hoe zit het met de vocalen en de verdeling van de partijen, enz . Rob fungeert als coach . Vanuit de eigen kracht van de bandleden en vanuit hun mogelijkheden schaaft hij ze als het ware naar beter en naar mooier, completer/compacter. De computer maakt het werken gemakkelijker maar het echte samenspelen is toch met en voor elkaar, uit het hoofd spelen. Interactie.

Ook wanneer Rob met grote groepen in muziekprojecten werkt zal de interactie en ieders individuele speelplezier en speelniveau aan bod komen. Het beste uit iedereen afzonderlijk halen. De uitdaging ligt in het bereiken van mooi samenspel voor zowel de muzikanten als voor de luisteraar. Dit kan bijvoorbeeld een bigband/orkest-achtige samenstelling van muzikanten zijn.